Rapport Voorwerk II
9 mei 2013
Rechtsbijstandsverzekering
9 mei 2013

Rechtbank

Een rechtbank is een officiële instantie die beslist over kwesties waar burgers onenigheid hebben over waar ze recht op hebben.