Rechtsgebieden
9 mei 2013
Rechtshulp
9 mei 2013

Rechtshandeling

Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.