Rechtsmiddel
9 mei 2013
Rechtspraak
9 mei 2013

Rechtspersonen

Organisaties die zelfstandig aan het economische en juridische verkeer deelnemen. Zij hebben zlefstandig rechten en zijn aan te spreken op hun verplichtingen;