Rechtspersonen
9 mei 2013
Reconventie
9 mei 2013

Rechtspraak

Een uitspraak van de rechter. Soms wordt een beslissing van de rechterlijke macht een rechtsregel. Dit gebeurt m.n. waar de wetgevende macht geen rechtsregel heeft geschapen of waar de rechtsregel vaag is.