Rechtspraak
9 mei 2013
Registergoederen
9 mei 2013

Reconventie

Eis in reconventie ofwel tegenvordering;