Registergoederen

Goederen waarvoor bij overdracht of vestiging inschrijving in het daartoe bestemde register vereist is n.l. onroerende zaken, in Nederland te boek gestelde schepen en luchtvaartuigen, octrooien, recht op modellen.

[fb_count]

Registergoederen

Goederen waarvoor bij overdracht of vestiging inschrijving in het daartoe bestemde register vereist is n.l. onroerende zaken, in Nederland te boek gestelde schepen en luchtvaartuigen, octrooien, recht op modellen.

[fb_count]
DIRECT CONTACT