Reconventie
9 mei 2013
Rekening
9 mei 2013

Registergoederen

Goederen waarvoor bij overdracht of vestiging inschrijving in het daartoe bestemde register vereist is n.l. onroerende zaken, in Nederland te boek gestelde schepen en luchtvaartuigen, octrooien, recht op modellen.