Rekening-courant

voortdurende vereffening van wederzijdse schulden en vorderingen, vooral bij een bankinstelling

[fb_count]

Rekening-courant

voortdurende vereffening van wederzijdse schulden en vorderingen, vooral bij een bankinstelling

[fb_count]
DIRECT CONTACT