Rekening
9 mei 2013
Relatieve competentie
9 mei 2013

Rekening-courant

voortdurende vereffening van wederzijdse schulden en vorderingen, vooral bij een bankinstelling