Relatieve competentie
9 mei 2013
Repliek
9 mei 2013

Repertoire

De lijst waarop de deurwaarder bijhoudt op welke datum en aan welk adres hij een exploot heeft achtergelaten, ook wordt vermeld aan wie het exploot is achtergelaten (in persoon, huisgenoot, envelop).