Repliek

Antwoord op conclusie van antwoord in de gerechtelijke procedure. Conclusie van repliek: de nadere conclusie van de eiser in de gerechtelijke procedure na het antwoord van gedaagde. Het antwoord op de conclusie van repliek heet dupliek.

[fb_count]

Repliek

Antwoord op conclusie van antwoord in de gerechtelijke procedure. Conclusie van repliek: de nadere conclusie van de eiser in de gerechtelijke procedure na het antwoord van gedaagde. Het antwoord op de conclusie van repliek heet dupliek.

[fb_count]
DIRECT CONTACT