Roerende zaken
9 mei 2013
Rolzitting
9 mei 2013

Rol

Het register van de burgerlijke zaken dat bij elk gerecht door de griffier wordt gehouden; waarop de aangebrachte zaken naar tijdscore worden geboekt en aantekeningen worden gehouden omtrent hetgeen deswege voorvalt.