Rolzitting

Zitting van het gerecht waarop zaken aanhangig worden gemaakt, stukken worden overlegd, uitstel wordt gevraagd, het verloop van de zaken wordt bijgehouden, uitspraken worden gedaan e.d.. Op de rolzitting vinden puur administratiefrechtelijke handelingen plaats, er wordt niet gepleit.

[fb_count]

Rolzitting

Zitting van het gerecht waarop zaken aanhangig worden gemaakt, stukken worden overlegd, uitstel wordt gevraagd, het verloop van de zaken wordt bijgehouden, uitspraken worden gedaan e.d.. Op de rolzitting vinden puur administratiefrechtelijke handelingen plaats, er wordt niet gepleit.

[fb_count]
DIRECT CONTACT