Royement (van een beslag)
9 mei 2013
Rv
9 mei 2013

Royement (van een procedure)

Doorhaling van de zaak welke op de rol is geplaatst. De procedure wordt beëindigd zonder dat er een uitspraak wordt gedaan door de rechter, dit gebeurt in gevallen dat partijen een schikking overeen komen of waarin eenvoudig wordt overeengekomen om niet verder te procederen.