Schulden
9 mei 2013
Schuldhulpverlening
9 mei 2013

Schuldenaar

Hij die krachtens verbintenis gehouden is tot voldoening van een verbintenis aan de crediteur/opdrachtgever.