Snijder behaalt ISAE 3000 Type I verklaring

Let op: nieuwe eisen aan 14-dagen aanmaning
15 december 2016
OOK DIT JAAR VERZORGT SNIJDER WEER EEN OLDTIMERRIT VOOR TWEE ZORGCENTRA
10 mei 2017

Snijder behaalt ISAE 3000 Type I verklaring

In een constant streven naar verbetering en professionalisering verkrijgt Snijder de ISAE 3000 Type I verklaring. De afkorting ISAE staat voor ‘International Standard On Assurance Engagements’. De ISAE verklaring toont aan dat de interne beheerprocessen die een organisatie heeft ingericht ook daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals ze zijn beschreven.

Aan gerechtsdeurwaarders worden steeds meer eisen gesteld met betrekking tot het structureel borgen van processen en systemen rondom (persoons-)gegevens en vertrouwelijke informatie. Onze beroepsgroep moet verplicht voldoen aan de KBVG Normen voor Kwaliteit, Snijder is aanvullend al gecertificeerd volgens ISO 9001:2008 en nu ook ISAE 3000.

ISAE 3000 ziet toe op de risicobeheersing van alle processen die voor opdrachtgevers van belang zijn: vanzelfsprekend het invorderingsproces maar ook ons Service Level Management, automatisering, management van medewerkers en natuurlijk financiën. Het proces om de ISEA 3000 verklaring te verkrijgen is bijzonder intensief, de gehele organisatie van Snijder werd doorgelicht. Snijder is dan ook trots op deze certificering en kan nu de kwaliteitsborging voor haar opdrachtgevers nog beter garanderen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen