Snijder en het 120 dagen model

Positief toetsingsverslag Snijder
26 juni 2019
SRCM verslag ingediend
20 december 2019

Snijder en het 120 dagen model

Veel mensen in Nederland gaan gebukt onder een schuldenlast die problematisch is en zijn niet in staat om daar zelfstandig uit te komen.
Zij zijn aangewezen op Schuldhulpverlening.

Ook mensen waarbij wij voor opdrachtgevers schulden proberen te innen kunnen in een dergelijke situatie verkeren.
Wanneer dat zo is,  en er is sprake van een startend of lopend Schuldhulptraject, dan is het vaak onmogelijk om op korte termijn geld te incasseren.
Alle betrokken partijen zijn dan in de meeste gevallen gebaat bij een periode van rust. Waarin de situatie van de schuldenaar gestabiliseerd wordt en
er gewerkt kan worden aan een plan om tot een oplossing te komen met de verschillende schuldeisers.

Ons kantoor sluit in deze situaties aan bij de termijn van 120 dagen uitstel die in de reguliere Schuldhulpverlening wordt aangehouden om
tot inventarisatie en het uitwerken van een oplossingsvoorstel te komen.

Heeft u of iemand die u kent behoefte aan schuldhulpverlening? Kijk dan op deze website van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoedebestrijding/vraag-en-antwoord/schuldhulpverlening-aanvragen

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen