Sommatie

Een mondelinge of schriftelijke mededeling waarin een schuldenaar wordt aangezegd dat binnen een bepaalde termijn (b.v. tien dagen) ergens aan moet zijn voldaan, b.v. een sommatie tot betaling of een sommatie tot het weghalen van een schotelantenne. Let op: i.v.m. bewijs is schriftelijk sommeren belangrijk;

[fb_count]

Sommatie

Een mondelinge of schriftelijke mededeling waarin een schuldenaar wordt aangezegd dat binnen een bepaalde termijn (b.v. tien dagen) ergens aan moet zijn voldaan, b.v. een sommatie tot betaling of een sommatie tot het weghalen van een schotelantenne. Let op: i.v.m. bewijs is schriftelijk sommeren belangrijk;

[fb_count]
DIRECT CONTACT