Stichting

Een rechtspersoon. Een afgescheiden vermogen dat dient om een bepaald in de statuten genoemd doel te verwezenlijken. Een stichting dient te worden ingeschreven in het handelsregister (stichtingen register);

[fb_count]

Stichting

Een rechtspersoon. Een afgescheiden vermogen dat dient om een bepaald in de statuten genoemd doel te verwezenlijken. Een stichting dient te worden ingeschreven in het handelsregister (stichtingen register);

[fb_count]
DIRECT CONTACT