Sommatie
9 mei 2013
Stille vennoten
9 mei 2013

Stichting

Een rechtspersoon. Een afgescheiden vermogen dat dient om een bepaald in de statuten genoemd doel te verwezenlijken. Een stichting dient te worden ingeschreven in het handelsregister (stichtingen register);