Stille vennoten

Dit zijn vennoten die alleen geld inbrengen in de vennootschap maar die zich niet bemoeien met de gang van zaken.

[fb_count]

Stille vennoten

Dit zijn vennoten die alleen geld inbrengen in de vennootschap maar die zich niet bemoeien met de gang van zaken.

[fb_count]
DIRECT CONTACT