Toeslagen
9 mei 2013
Tussentijdse afdracht
9 mei 2013

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en de aanvaarding daarvan. De totstandkoming van een verbintenisscheppende overeenkomst vereist dus in beginsel een aanbod van minimaal één persoon en een aanvaarding daarvan door een ander.