Uitvoerbaar bij voorraad

Indien in een titel de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad is verklaard betekent dat, dat de tenuitvoerlegging kan aanvangen en wordt voortgezet ongeacht of er een rechtsmiddel (b.v. hoger beroep of verzet) tegen wordt ingesteld;

[fb_count]

Uitvoerbaar bij voorraad

Indien in een titel de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad is verklaard betekent dat, dat de tenuitvoerlegging kan aanvangen en wordt voortgezet ongeacht of er een rechtsmiddel (b.v. hoger beroep of verzet) tegen wordt ingesteld;

[fb_count]
DIRECT CONTACT