Verbintenis

Is een rechtsverhouding tussen twee partijen, waarbij een van de partijen, de schuldenaar of debiteur, een op het terrein van het vermogen liggende prestatie verschuldigd is aan de andere partij, de schuldeiser of crediteur, die deze van haar te vorderen heeft.

[fb_count]

Verbintenis

Is een rechtsverhouding tussen twee partijen, waarbij een van de partijen, de schuldenaar of debiteur, een op het terrein van het vermogen liggende prestatie verschuldigd is aan de andere partij, de schuldeiser of crediteur, die deze van haar te vorderen heeft.

[fb_count]
DIRECT CONTACT