Verhaal

Verhaal in rechte, rechtens; gerechtelijke of buitengerechtelijke executie van vorderingen op vermogensbestanddelen die aan de schuldenaar toebehoren of anderszins voor de schuld verbonden zijn.

[fb_count]

Verhaal

Verhaal in rechte, rechtens; gerechtelijke of buitengerechtelijke executie van vorderingen op vermogensbestanddelen die aan de schuldenaar toebehoren of anderszins voor de schuld verbonden zijn.

[fb_count]
DIRECT CONTACT