Vereniging
9 mei 2013
Verhaalsonderzoek
9 mei 2013

Verhaal

Verhaal in rechte, rechtens; gerechtelijke of buitengerechtelijke executie van vorderingen op vermogensbestanddelen die aan de schuldenaar toebehoren of anderszins voor de schuld verbonden zijn.