Vernietigbaarheid

Heeft tot gevolg dat de rechtshandeling van de aanvang af nietig is geweest. Zij heeft dus terugwerkende kracht.

[fb_count]

Vernietigbaarheid

Heeft tot gevolg dat de rechtshandeling van de aanvang af nietig is geweest. Zij heeft dus terugwerkende kracht.

[fb_count]
DIRECT CONTACT