Verkoper
9 mei 2013
Verplichting
9 mei 2013

Vernietigbaarheid

Heeft tot gevolg dat de rechtshandeling van de aanvang af nietig is geweest. Zij heeft dus terugwerkende kracht.