Vernietigbaarheid
9 mei 2013
Verschotten
9 mei 2013

Verplichting

Een schriftelijke toezegging tot financiering van een programma of tot het uitvoeren van een bepaalde activiteit. Dit kan gespreid zijn over diverse jaren.