Verplichting
9 mei 2013
Verstek
9 mei 2013

Verschotten

De kosten die zijn gemoeid met de exploten, het griffierecht en het uitroepgeld;