Verzoekschrift
9 mei 2013
Vlottende activa
9 mei 2013

Verzuim

Verzuim volgt op de ingebrekestelling.  Als de schuldenaar niet binnen de ingebreke gestelde termijn heeft gepresteerd, dan is hij in verzuim. De prestatie van de schuldenaar moet wel opeisbaar zijn.