Verzuim
9 mei 2013
Voice Messaging
9 mei 2013

Vlottende activa

1. alle activa met een looptijd korter dan een jaar, zoals voorraden, vorderingen, effecten (als kortlopende belegging van overtollig kasgeld) en liquide middelen;

2. productiemiddelen die één productieproces meegaan of snel zijn om te zetten in geld, zoals de voorraad goederen in een onderneming. Synoniemen Vlottend kapitaal, Vlottende kapitaalgoederen Antoniemen Vaste activa Engels Floating assests, Current Assets, Liquid assets, Circulating capital.