Voice Messaging
9 mei 2013
Volmacht
9 mei 2013

Volatiliteit

1. de mate van schommelingen in het bedrijfsresultaat van de onderneming;

2. maatstaf voor de dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse afwijking naar boven of naar beneden van een berekende prijs- dan wel koersreeks ten opzichte van het gemiddelde. Bij beleggers is volatiliteit een maatstaf voor het risico dat gelopen wordt.