Volatiliteit
9 mei 2013
Vonnis
9 mei 2013

Volmacht

Bevoegdheden die een volmachtgever verleent aan een gevolmachtigde om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.