Volmacht

Bevoegdheden die een volmachtgever verleent aan een gevolmachtigde om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

[fb_count]

Volmacht

Bevoegdheden die een volmachtgever verleent aan een gevolmachtigde om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

[fb_count]
DIRECT CONTACT