Volmacht
9 mei 2013
Voorschot
9 mei 2013

Vonnis

In ruime zin: uitspraak door de rechter gegeven ter voorlopige of definitieve beëindiging van een voor hem gebracht geding, in de vereiste vorm gegeven. (zie ook eindvonnis)