KLACHTENPROCEDURE

De directie en medewerkers van Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders doen hun uiterste best om de werkzaamheden met uiterste zorgvuldigheid uit te voeren.

Tot incasso overgaan kan dan niet. In zo'n geval staken we, in overleg met u, de incassoactiviteiten. Wel blijven we de debiteur 5 jaar volgen. Hiervoor beschikken wij over een eigen schuldbewaking systeem.

Toch kan er wel eens iets mis gaan. Wij stellen het op prijs als u ons laat weten wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij zullen uw feedback serieus nemen. U kunt uw klacht indienen per email klacht@snijderincasso.nl of per post (Postbus 516, 1940 AM Beverwijk).

Binnen 4 dagen ontvangt u van ons een bevestiging van uw klacht en binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Uw klacht wordt bovendien geregistreerd in ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Wanneer u zich niet kunt vinden in de uitkomst van uw klacht, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. Een beschrijving van de procedure en de adresgegevens zijn te vinden op de site van de Koninklijke beroepsvereniging voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG) www.kbvg.nl.