COMMUNICATIE TRAININGEN

Telefonisch incasseren

U hebt contact met uw debiteur en er vindt een telefonisch en/of persoonlijk gesprek plaats. Hier wordt helaas niet altijd de doelstelling bereikt die u heeft bepaald. Het gesprek loopt niet zoals gepland en u merkt dat u niet volledig in controle bent. De debiteur gedraagt zich bijvoorbeeld veel te joviaal, wordt of doet emotioneel, is dominant of zelfs agressief. Dit vanuit een niet meewerkende houding met het bijbehorend gedrag. Hoe gaat u hier mee om?

Eendaagse training, investering € 350,00 exclusief BTW