Voorschot
9 mei 2013
Wajong
9 mei 2013

Vordering

Onder een vordering wordt verstaan de hoofdsom (vaak het totaal aan openstaande factuurbedragen) vermeerderd met de interesten en toeslagen voor gemaakte kosten in de betreffende zaak.