GELIJKGESTELDE DAGEN

Op gelijkgestelde dagen voeren wij, net als op erkende feestdagen, geen ambtshandelingen uit.

Het besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag wordt eens per drie jaar gepubliceerd in de Staatscourant. Op erkende feestdagen en gelijkgestelde dagen is ons kantoor gesloten.

Gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag zijn:
- 22 mei 2020
- 14 mei 2021
- 27 mei 2022

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen