Vordering
9 mei 2013
Wanbetaler
9 mei 2013

Wajong

Dit is een uitkering voor jongeren die (op jonge leeftijd) een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen.