Wat houdt ‘betekenen’ in?

Wat is een exploot?
26 november 2020
Wat houdt dagvaarden in?
26 november 2020

Wat houdt ‘betekenen’ in?

Het uitbrengen van een stuk door een deurwaarder. Bijvoorbeeld wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan zal de gerechtsdeurwaarder het vonnis, de beschikking of het arrest betekenen. Door de betekening wordt degene tegen wie de executoriale titel gericht is geacht bekend te zijn met de inhoud daarvan en gaat bij betekening in persoon, dan wel bij enige daad van bekendheid de verzet termijn lopen, dan wel het termijn om in hoger beroep te komen. Wanneer het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is, kan de gerechtsdeurwaarder tevens bevel tot betaling doen. Dit bevel tot betaling is een aparte (ambts-) handeling, die ook los van de betekening gedaan kan worden. In de praktijk is het echter gebruikelijk om dit in 1 exploot te doen, maar er zijn situaties denkbaar waarbij hiervan wordt afgeweken. Voor ambtelijke stukken is het een verplichting dat deze door de deurwaarder worden betekend.

Andere stukken kunnen, indien gewenst, ook door een gerechtsdeurwaarder betekend worden. Zo kun je bijvoorbeeld ook een brief laten betekenen in plaats van deze aangetekend te verzenden.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen