Wederkerige overeenkomst
9 mei 2013
Werkloosheids Wet
9 mei 2013

Werkkapitaal

1. kapitaal waarmee een handelszaak gedreven wordt;
2. som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen.