Werkkapitaal

1. kapitaal waarmee een handelszaak gedreven wordt;
2. som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen.

[fb_count]

Werkkapitaal

1. kapitaal waarmee een handelszaak gedreven wordt;
2. som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen.

[fb_count]
DIRECT CONTACT