Wet Werk en Bijstand (WWB)

De WWB is gericht op het ondersteunen bij de arbeidsinschakeling (rëintegratie) van zowel uitkeringsgerechtigden als ook personen die geen uitkering ontvangen en op het verlenen van bijstand die recht op bijstand hebben. Deze wet vervangt de Algemene Bijstandswet (AB).

[fb_count]

Wet Werk en Bijstand (WWB)

De WWB is gericht op het ondersteunen bij de arbeidsinschakeling (rëintegratie) van zowel uitkeringsgerechtigden als ook personen die geen uitkering ontvangen en op het verlenen van bijstand die recht op bijstand hebben. Deze wet vervangt de Algemene Bijstandswet (AB).

[fb_count]
DIRECT CONTACT