Wet Werk en Inkomen naar Arbeisdvermogen (WIA)

Wet Werk en Bijstand (WWB)
9 mei 2013
Wettelijke rente
9 mei 2013

Wet Werk en Inkomen naar Arbeisdvermogen (WIA)

De wet WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA regelt uw inkomen als u door ziekte niet kunt werken. Uitgangspunt van de WIA is dat mensen zo veel werken als ze kunnen. De WIA bestaat uit 2 regelingen:

  • De Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) is een uitkering die u krijgt als u volledig arbeidsongeschikt bent en de kans klein is dat u herstelt. Deze uitkering is 75% van het laatstverdiende loon.
  • De Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) vult uw inkomen aan als u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent.

Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent krijgt u geen WIA-uitkering.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen