Terug 15 / 02 / 2012

Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening akkoord

De Eerste Kamer heeft akkoord gegeven op het wetsvoorstel over gemeentelijke schuldhulpverlening van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  In dit wetsvoorstel is onder andere opgenomen dat gemeenten uiterlijk vier weken de tijd hebben om tot actie over te gaan na een verzoek voor schuldhulp.

Er zijn uitzonderingen (bedreigende schulden) in dit wetsvoorstel opgenomen, zoals levering van energie, water of de huur van een woning. In deze gevallen wordt er een wachttijd van maximaal 3 dagen aangehouden. Er wordt toegezien op de kwaliteit van de schuldhulpverlening door de gemeenteraad.

Om de aanpak van de schuldhulp binnen de gemeenten vast te stellen, wordt er een vierjarenplan opgesteld. Over de uitvoering van dit plan moet het college van burgemeester en wethouders ieder jaar verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Wanneer de wet exact zal worden ingevoerd is nog niet bekend.

Bron: Rijksoverheid

[fb_count]
15 / 02 / 2012

Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening akkoord

De Eerste Kamer heeft akkoord gegeven op het wetsvoorstel over gemeentelijke schuldhulpverlening van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  In dit wetsvoorstel is onder andere opgenomen dat gemeenten uiterlijk vier weken de tijd hebben om tot actie over te gaan na een verzoek voor schuldhulp.

Er zijn uitzonderingen (bedreigende schulden) in dit wetsvoorstel opgenomen, zoals levering van energie, water of de huur van een woning. In deze gevallen wordt er een wachttijd van maximaal 3 dagen aangehouden. Er wordt toegezien op de kwaliteit van de schuldhulpverlening door de gemeenteraad.

Om de aanpak van de schuldhulp binnen de gemeenten vast te stellen, wordt er een vierjarenplan opgesteld. Over de uitvoering van dit plan moet het college van burgemeester en wethouders ieder jaar verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Wanneer de wet exact zal worden ingevoerd is nog niet bekend.

Bron: Rijksoverheid

DIRECT CONTACT