Wet Werk en Inkomen naar Arbeisdvermogen (WIA)
9 mei 2013
Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (ofwel WSNP)
9 mei 2013

Wettelijke rente

De rente verschuldigd bij vertraging in de voldoening van een geldsom. Wordt voor de opdrachtgever meegevorderd, tenzij in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een ander rentepercentage gesteld is.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen