Wijziging termijn in 14- dagen brief na uitspraak Rechtbank Den Haag

Waarschuwing Phishing mail
13 augustus 2014
Ondanks slechte betaalmoraal gaan organisaties minder achter hun geld aan
5 november 2014

Wijziging termijn in 14- dagen brief na uitspraak Rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag heeft in een brief van 31 juli jl. meegedeeld de veertiendagenbrief niet te accepteren bij de beoordeling van de toewijsbaarheid van de incassokosten, maar dat dit minimaal een zestiendagentermijn moet zijn.

De rechtbank is van mening dat het mede met het oog op de postbezorging niet voldoende is om de buitengerechtelijke incassokosten in de aanmaning aan te zeggen onder vermelding van “binnen 14 dagen na heden”. Bij de toetsing van de buitengerechtelijke incassokosten rekent de rechtbank Den Haag daarom met tenminste 16 dagen na dagtekening van de aanmaning.

In de wet staat (in artikel 6:96 lid 6 BW) dat de termijn van 14 dagen begint te lopen de dag na het versturen van de aanmaning. De wettekst rept uitdrukkelijk niet over een termijn van 14 dagen na ontvangst van de sommatiebrief. De rechtbank Den Haag denkt daar anders over en inmiddels volgt de rechtbank Rotterdam de ingezette koers van Den Haag. De termijn van 14 dagen begint twee dagen na de dagtekening van de aanmaning. Onjuiste aanzegging van de termijn leidt tot afwijzing van de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten. Onze verwachting is dat andere rechtbanken deze toetsing gaan overnemen.

Om in te spelen op deze nieuwe rechtspraak, hebben wij onze 14-dagen brieven aangepast met de volgende zinsnede “de termijn van 14 dagen gaat in 2 dagen na dagtekening van deze brief”. Wij adviseren u deze aanpassing ook door te voeren indien u zelf de 14-dagen brieven verstuurt, dit ter voorkoming dat de incassokosten zullen worden afgewezen. Andere rechtbanken accepteren deze tekst ook.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen