Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (ofwel WSNP)
9 mei 2013
Woningcorporatie
9 mei 2013

Wilsovereenstemming

Wederzijdse instemming van partijen.