Woningcorporatie
9 mei 2013
Zaakniveau
9 mei 2013

Woonplaats

De woonplaats van een natuurlijk persoon en indien er geen woonplaats is, de plaats van zijn werkelijke verblijf.