Zaakniveau
9 mei 2013
Zaken
9 mei 2013

Zaakwaarnemer

Degene die op redelijke grond doch zonder daartoe een rechtsplicht bestaat, andermans belang behartigd.