Zaken

(in juridische zin): voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten/dingen.

[fb_count]

Zaken

(in juridische zin): voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten/dingen.

[fb_count]
DIRECT CONTACT